Editör

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU