Dergimizin 1. Sayısı Çıkmıştır.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından e-dergi olarak yılda iki kez Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanacak olan uluslararası hakemli Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASED)/ The Journal of Social Sciences, yayın hayatına başlamıştır. Buradan sayıya ulaşabilirsiniz.
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az iki kez yayımlanan uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler alanında özgün ve çeviri makalelerin yanında kitap tanıtımı, editöre mektup, özet ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.Bütün çalışmalar, çevrimiçi olarak sunulur ve gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır. Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.

Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni bağlamaz. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez. Yazılar, http://ased.aksaray.edu.tr internet adresindeki online makale gönderme ve takip etme sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir.

Online Makale Göndermek İçin Tıklayınız

Selam ve Saygılarımızla

Dergi Editörleri

Yrd. Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Eyyub ŞİMŞEK